Følgende tekst er taget fra Danmarks Evalueringsinstituts rapport om inklusion i folkeskolen. http://www.eva.dk/projekter/2011/undersogelse-af-skolens-indsatser-for-inklusion/projektprodukter/inklusion/download
 
"Det fremgår af figuren at lærerne i høj grad eller i nogen grad efterspørger kompetenceudvikling
bredt set. Samtidig ses det at flest lærere efterspørger kompetenceudvikling når det gælder elever
med gennemgribende udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (fx ADHD/ADD) (88 %) og
elever med socioemotionelle og miljøbetingede vanskeligheder (83 %). Dette billede giver god
mening set i forlængelse af hvad afsnit 5.1.1 viste, nemlig at 44 % af lærerne og 47 % af lederne
vurderer at lærerne i mindre grad eller slet ikke har kompetencer til at inkludere elever med
gennemgribende udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (fx ADHD/ADD). Samtidig kan den
store efterspørgsel efter kompetenceudvikling på netop disse områder muligvis hænge sammen
med at lærerne, som det viste sig i EVA’s evaluering af specialundervisning fra 2007, oplever et
stigende antal af elever med særlige sociale behov. En anden faktor som muligvis kan bidrage til
at forklare den høje efterspørgsel på særligt disse to områder, er at det er felter som er meget
omdebatterede i disse år. Lærerne finder det måske derfor særlig interessant, og ønsker om
kompetenceudvikling kan generelt betragtes som noget der udspringer af både behov og interesse."
 

Nyhedsbrev

Jeg udsender jævnligt et nyhedsbrev til alle interesserede. Nyhedsbrevet indeholder alt fra ny viden på det specialpædagogiske felt til nyheder om LowArousal.dk