kurser-foredragKurser

Alle kurserne indeholder undervisning i den nyeste viden inden for det specialpædagogiske område. Det er meget vigtigt, at den viden og de metoder, der formidles, er så praksisnær som muligt, så personalet straks efter kurset kan arbejde med nye og bedre værktøjer.

Kurserne målrettes specielt til netop den gruppe mennesker, som I arbejder med.

Kurserne afholdes som foredrag, i et levende sprog med eksempler til at underbygge pointerne. Der er naturligvis mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål undervejs og frembringe eksempler fra egen dagligdag.

Kurserne afholdes som udgangspunkt i jeres lokaler, og der er ikke begrænsninger på antallet af deltagere. 

 

 


 

Inklusion i folkeskolen - hvad gør vi for at undgå at eleverne mister kontrollen og kaster med stolene?

 • Fokus på hvordan vi bedst muligt hjælper eleverne til at nå zonen for nærmeste læring.
 • Der undervises i metoder som giver personalet mulighed for at mestre situationer, hvor der opleves udfordrende adfærd. Med disse metoder forebygges frustrationer og udbærndthed i personalegruppen.
 • Hvordan håndrerer man elever, der kaster med møblerne, slår, truer eller bare ikke vil tage deres bog op af tasken?
 • Personalet lærer de grundlæggende elementer i Low Arousal-tilgangen.
 • Hvordan tilpasser vi kravene til eleverne så de oplever at de lykkes med at gå i skole.
 • Hvordan kan man tilrettelægge undervisningen så eleverne lettere kan løse komplekse opgaver.

 

Varighed 3 timer - Se priser

 


 

ADHD eller autismespektrumforstyrelser (ASF) og håndtering af problemskabende adfærd gennem Low Arousal-tilgangen

 • Vi ser på hvordan hjernen hos personer med ADHD/ASF eller  fungerer og hvilke udfordringer (og fordele), der ofte følger med denne hjerneprofil.
 • Personalet lærer de grundlæggende elementer i Low Arousal-tilgangen
 • Jeg underviser i, hvordan man målrettet arbejder med at nedbringe stress hos mennesker med ADHD eller ASF.
 • En gennemgang af hvorfor traditionelle opdragelsesmetoder ikke fungerer hos mennesker med ADHD/ASF eller andre udviklingsforstyrrelser
 • Personalet introduceres til specialpædagogiske begreber som empatiforstyrrelser, central kohærens og sanseintegration.
 • Der undervises i metoder, som giver personalet mulighed for at mestre situationer, hvor der opleves udfordrende adfærd. På den måde forebygges frustrationer og udbærndthed i personalegruppen.
 • Hvordan håndrerer man elever, der kaster med møblerne, slår, truer eller bare ikke vil tage deres bog op af tasken?
 • Der undervises i metoder som nedbringer personalets stress, hvilket har positiv afsmittende effekt på de mennesker, vi arbejder med.

 

Varighed 3 timer - Se priser

 


  

Psykisk sårbare mennesker - hvordan støtter og håndterer vi bedst muligt?

 • Fokus på hvordan vi bedst muligt hjælper psykisk sårbare mennesker til at nå zonen for nærmeste læring.
 • Personalet introduceres til specialpædagogiske begreber som empatiforstyrrelser, central kohærens og sanseintegration.
 • Der undervises i metoder som giver personalet mulighed for at mestre situationer, hvor der opleves udfordrende adfærd. Med disse metoder forebygges frustrationer og udbærndthed i personalegruppen.
 • Hvordan håndrerer man elever, der kaster med møblerne, slår, truer eller bare ikke vil tage deres bog op af tasken?
 • Der undervises i metoder, som nedbringer personalets stress, hvilket også har positiv afsmittende effekt på de mennesker, vi arbejder med.
 • Personalet lærer de grundlæggende elementer i Low Arousal-tilgangen.

 

Varighed 3 timer Se priser

 


 

Temadag om Low Arousal-tilgangn

 • Kontakt mig og lad os sammen tilrettelægge et skrædersyet program til jeres institution eller skole.
 
 Varighed 6 timer - pris 18000 kr.