Jakob Kjærby LentzVelkommen

LowArousal.dk er oprettet med det formål at udbrede viden om børn og unge med udviklingsforstyrrelser og/eller problemskabende adfærd. Det er en grundlæggende præmis i min tilgang, at alle børn og unge skal behandles ordentligt.

- Også selvom deres adfærd udefra set er meget voldsom og ubehagelig.

Jeg er uddannet lærer i år 2000, men har siden 1995 arbejdet i forskellige sammenhænge med børn og unge med særlige behov (se mere udførlige oplysninger under CV). I 2008 stødte jeg for første gang på Low Arousal-tilgangen og fandt den helt fantsatisk. Jeg har efterfølgende brugt tilgangen i  mit arbejde på forskellige arbejdspladser. Jeg har udviklet og bygget oven på mit kendskab til Low Arousel-tilgangen via litteratur, foredrag, kurser, konferencer, workshops m.m. Jeg er specielt inspireret af de ideer, bøger og artikler, som  neuropsykolog Bo Hejlskov Elvén står for.


Nyhedsbrev

Jeg udsender jævnligt et nyhedsbrev til alle interesserede. Nyhedsbrevet indeholder alt fra ny viden på det specialpædagogiske felt til nyheder om LowArousal.dk