Temadage

Jeg afholder temadage for personaler på fx specialskoler, døgninstitutioner og lign. Temadage kan også indeholde et supervisionsforløb. Varighed og indhold i temadagene aftales nærmere ud fra jeres behov og situation, men vil typisk indeholde nogle af disse elementer:

  • Om menneskesynet bag Low Arousal-tænkningen: ”Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det”
  • Om ansvarsprincip og kontrolprincip, herunder vores roller som professionelle og hvordan vi undgår magtanvendelse og magtesløshed
  • Årsager til bekymrende adfærd, fx central kohærens, eksekutive funktioner, sanseforstyrrelser og empatiforstyrrelser
  • Hvilke metoder virker, og hvilke gør ikke?
  • Hvordan arbejder man med Low Arousal-tilgangen før, under og efter en konflikt?
  • Hvilke former for adfærd ”trigger” den enkelte medarbejder? Hvad gør vi for ikke at gå med op i affekt? Hvordan sørger vi for at debriefe medarbejdere efter en konflikt, så vi minimerer risikoen for udbrændthed og stress?
  • Udarbejdelse af krisehandleplaner for enkelte børn eller unge med udgangspunkt i en evidensbaseret model
  • Grundige opsummeringer og spørgsmålsrunder undervejs samt afsluttende evaluering.
Prisen for temadage er 3000 kr. pr. påbegyndt time