Længere forløb

Jeg tilrettelægger længere undervisnings- og supervisionsforløb for personaler på fx specialskoler, døgninstitutioner og lign. 

Forløbene består typisk af et antal temadage, hvor  
vi går i dybden med Low Arousal-tilgangen med en kombination af undervisning, øvelser og opgaver. 

Temadagene kan kombineres med supervision bygget på forudgående observationer. Sessionerne vil have fokus på, hvordan medarbejderne bedst håndterer bekymrende adfærd og forebygger potentielle konflikter. 

Supervisionen vil ligge midt i forløbet, så de ansatte forinden har fået viden om Low Arousal gennem en eller flere temadage, og også afslutter forløbet med en temadag, der samler op på erfaringerne fra supervisionen. Det giver de bedste forudsætninger for efterfølgende at implementere tilgangen i den daglige praksis. 

  Forløbenes varighed og indhold aftales nærmere ud fra jeres behov og situation, men vil oftest indeholde nogle af disse elementer:
 • Om menneskesynet bag Low Arousal-tænkningen: ”Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det”
 • Om ansvarsprincip og kontrolprincip, herunder vores roller som professionelle og hvordan vi undgår magtanvendelse og magtesløshed
 • Årsager til bekymrende adfærd, fx central kohærens, eksekutive funktioner, sanseforstyrrelser og empatiforstyrrelser
 • Hvilke metoder virker, og hvilke gør ikke?
 • Hvordan arbejder man med Low Arousal-tilgangen før, under og efter en konflikt?
 • Hvilke former for adfærd ”trigger” den enkelte medarbejder? Hvad gør vi for ikke at gå med op i affekt? Hvordan sørger vi for at debriefe medarbejdere efter en konflikt, så vi minimerer risikoen for udbrændthed og stress?
 • Udarbejdelse af krisehandleplaner for enkelte børn eller unge med udgangspunkt i en evidensbaseret model
 • Individuel supervision baseret på forudgående observationer
 • Grundige opsummeringer af temadage og afsluttende evaluering
Kontakt mig angående pris.