Om Jakob

LowArousal.dk er oprettet med det formål at udbrede viden om børn og unge med udviklingsforstyrrelser og/eller problemskabende adfærd. Det er en grundlæggende præmis i min tilgang, at alle børn og unge skal behandles ordentligt - også selvom deres adfærd udefra set er meget voldsom og ubehagelig.

Jeg er uddannet lærer i år 2000, men har siden 1995 arbejdet i forskellige sammenhænge med børn og unge med særlige behov. I 2008 stødte jeg for første gang på Low Arousal-tilgangen og fandt den helt fantastisk. Jeg har efterfølgende brugt tilgangen i mit arbejde på forskellige arbejdspladser. Jeg har udviklet og bygget oven på mit kendskab til Low Arousel-tilgangen via litteratur, foredrag, kurser, konferencer, workshops m.m. Jeg er specielt inspireret af de ideer, bøger og artikler, som neuropsykolog Bo Hejlskov Elvén står for.