Kurser

Jeg afholder hel- og halvdagskurser på for personaler på fx specialskoler, døgninstitutioner og lign. Kurset giver de ansatte en grundig indføring i Low Arousal-tilgangen og konkrete værktøjer til at bruge metoderne i den måde, de møder børn og voksne på institutionerne. 

    Kursets varighed og indhold aftales nærmere ud fra jeres behov og situation, men vil typisk indeholde nogle af disse elementer:
  • Om menneskesynet bag Low Arousal-tænkningen: ”Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det”
  • Om ansvarsprincip og kontrolprincip, herunder vores roller som professionelle og hvordan vi undgår magtanvendelse og magtesløshed
  • Hvordan arbejder man med Low Arousal-tilgangen før, under og efter en konflikt?
  • Hvilke former for adfærd ”trigger” den enkelte medarbejder? Hvad gør vi for ikke at gå med op i affekt?
  • Grundige opsummeringer og spørgsmålsrunder undervejs samt afsluttende evaluering.