Oplæg på konferencer mv. 

Jeg holder oplæg på konferencer, gåhjemmøder og lign., for ledere eller medarbejdere, der i deres arbejde møder børn og voksne med bekymrende adfærd. I oplægget får deltagerne en grundlæggende viden om tilgangen Low Arousal samt værktøjer og refleksioner, der kan bruges i den daglige praksis.

    Oplæggets indhold aftales nærmere ud fra jeres behov og situation, men vil typisk indeholde nogle af disse elementer:
  • Om menneskesynet bag Low Arousal-tænkningen: ”Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det”
  • Om ansvarsprincip og kontrolprincip, herunder vores roller som professionelle og hvordan vi undgår magtanvendelse og magtesløshed
  • Hvordan arbejder man med Low Arousal-tilgangen før, under og efter en konflikt?
Prisen for oplæg på konferencer er 7000 kr.